رصد پروژه ها
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی که در معیت جناب آقای هوشیار معاون محترم توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف به استان فارس عزیمت نموده بود ضمن دیدار با حجت الاسلام والمسلمین موسوی مدیرکل محترم اوقاف استان فارس از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه های این استان قرار گرفتند .
همچنین در ادامه این بازدید مهندس سهیل بیگدلی مدیرعامل محترم بنیاد ضمن حضور در پروژه های اجرایی در این استان و ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه ها توسط کارکنان فنی موسسه اجرایی بنیاد استان فارس ، نقطه نظرات کاربردی و فنی خود را برای بهبود و تسریع در عملیات اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی بنیاد در این پروژه ها ارائه نمودند .

۱۳۹۷/۱۱/۱۰