22 بهمن
22 بهمن سال 1357 روزی است که مردم ایران با حضور فراگیر خود در صحنه مبارزه با حکومت پهلوی، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند. از آن روز به بعد، اکنون 40 سال است که به یاد آن روز و در سالگرد آن، مردم ایران باز هم به خیابا‌ن‌های سراسر کشور می‌آیند و راهپیمایی می‌کنند تا آن حضور تاریخی خود را یادآوری کنند.
امسال نیز مردم ایران با حضور در راهپیمایی فاطمی یوم الله 22 بهمن و با حضور آگاهی بخش و عزت آفرین خود که همدلی و همزبانی ارزش های والای الهی انقلاب اسلامی را به نمایش می گذارد پاسخ قاطع و دندان‌شکنی به بیگانگان ، دشمنان و سست‌عهدان خواهند داد.

۱۳۹۷/۱۱/۱۶