بازدید مدیرعامل محترم بنیاد
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی که در معیت جناب آقای هوشیار معاون توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف و جناب آقای ملیحی مدیرکل حراست سازمان اوقاف به استان مازندران عزیمت نموده بودند ضمن حضور در اداره کل استان مازندران و دیدار با مدیر کل اوقاف استان حجت الاسلام حیدری در جلسه شورای اداری اوقاف استان مازندران که در دفتر مدیر کل با حضور معاونین و مدیران اداره کل تشکیل شده بود شرکت نمودند.
در این جلسه مدیرعامل بنیاد آقای مهندس سهیل بیگدلی ضمن استماع صحبت های مدیرکل اوقاف استان در جریان امور پروژه های استان قرار گرفتند و در ادامه ایشان نقطه نظرات و پیشنهاداتی برای رفع ایرادات و تسریع در امور اجرایی پروژه های این استان ارائه نمودند .

۱۳۹۷/۱۱/۱۸