# من- یک- سپاهی‌ام
تصمیم آمریکا علیه سپاه پاسداران، ادامه سیاست‌های خصمانه این کشور و نشانگر عمق کینه و دشمنی با انقلاب اسلامی و مردم انقلابی ایران است . البته این اقدام آمریکا یک نشان افتخار ، و به رسمیت شناختن نقش برجسته سپاه پاسداران در دفاع از ایران عزیز است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد برآمده از متن مردم و دارای پایگاه اجتماعی گسترده در ایران می باشد و این نهاد همواره مورد حمایت مردم بوده و خواهد بود .
# من- یک- سپاهی‌ام

۱۳۹۸/۱/۲۰