رصد پروژه ها
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با توجه به هماهنگی صورت گرفته صبح روز پنج شنبه مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی به همراه جناب آقای عبدالهی مدیرکل محترم اوقاف استان تهران ضمن بازدید از پروژه های شمال شهر تهران از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه ها قرار گرفتند .
در ادامه این بازدید گزارشی از روند اجرایی این پروژه ها توسط کارکنان فنی موسسه اجرایی بنیاد استان تهران به مدیرعامل محترم بنیاد مهندس بیگدلی و جناب آقای عبدالهی مدیرکل محترم اوقاف استان تهران ارائه شد . مهندس بیگدلی مدیرعامل بنیاد نیز نقطه نظرات کاربردی و فنی خود را برای بهبود و تسریع در عملیات اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی بنیاد در این پروژه ها ارائه نمودند .

۱۳۹۸/۱/۲۲