رصد پروژه ها
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با توجه به هماهنگی صورت گرفته مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی به همراه جناب آقای هوشیار معاون محترم توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف و امورخیریه ضمن بازدید از چند پروژه در سطح بازار شهر تهران در جریان روند اجرایی این پروژه ها قرار گرفتند .
در ادامه این بازدید گزارشی از روند اجرایی این پروژه ها توسط کارکنان فنی موسسه اجرایی بنیاد استان تهران به مدیرعامل محترم بنیاد مهندس بیگدلی و جناب آقای هوشیار معاون محترم توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف و امورخیریه ارائه شد .

۱۳۹۸/۴/۱۸