موقوفه میرسعداله ایلخانی
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی که در معیت جناب آقای هوشیار معاون محترم توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف و جناب آقای ملیحی مدیرکل حراست سازمان اوقاف به استان گلستان عزیمت نموده بودند ضمن دیدار با حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی فرد مدیرکل محترم اوقاف استان از نزدیک در جریان برداشت محصولات کشاورزی باغ موقوفه میر سعدالله ایلخانی شهرستان آزادشهر و ذخیره سازی آن در سردخانه ۱۰هزارتنی شرکت گل چشمه قرار گرفتند .
همچنین مهندس بیگدلی مدیرعامل بنیاد و جناب آقای هوشیار معاون محترم توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف نیز نقطه نظرات کاربردی خود را برای بهبود و تسریع در عملیات برداشت محصولات باغ ارائه نمودند .

۱۳۹۸/۴/۱۹