رصد پروژه ها
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی که در معیت جناب آقای دکتر رمضانی مشاور عالی بنیاد،جناب آقای شمسی معاون اداری مالی بنیاد و جناب آقای مهندس سجده معاون فنی بنیاد به استان خراسان رضوی عزیمت نموده بود ضمن دیدار با حجت الاسلام والمسلمین احمدزاده مدیرکل محترم اوقاف استان خراسان رضوی از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه های این استان قرار گرفتند .
همچنین در ادامه این بازدید مهندس سهیل بیگدلی مدیرعامل محترم بنیاد ضمن حضور در پروژه های اجرایی در این استان و ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه ها توسط کارکنان موسسه اجرایی بنیاد این استان ، نقطه نظرات کاربردی و فنی خود را برای بهبود و تسریع در عملیات اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی بنیاد در این پروژه ها ارائه نمودند .

۱۳۹۸/۴/۲۶