همزمان با هفته وقف
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور موسسه اجرایی استان قم ضمن پیگیری سایر امور محوله تلاش خود را معطوف بر اتمام پروژه ای با نام بوستان 2 نمود .
پروژه بوستان 2 که از موقوفه سرکشیک در استان قم می باشد با 1710 متر مربع بنای کل در 11 واحد به صورت مسکونی با طراحی مدرن و مصالحی خوب ساخته و آماده واگذاری می باشد .

۱۳۹۸/۸/۶