آیین تکریم و معارفه
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با توجه به هماهنگی های صورت گرفته جلسه شورای اداری موسسه اجرایی استان تهران در محل سالن جلسات بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور برگزار شد . در این مراسم که معاونین و مدیران بنیاد و استان تهران نیز حضور داشتند در ابتدا مهندس امیر محمد علاقه بندان گزارشی از اقدامات خود از زمان تصدی در سمت سرپرست موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران ارائه نمودند و از همکاران به خاطر همراهی ایشان در این مدت تشکر نمودند .
در ادامه نیز جناب آقای مهندس مهدی زارع که بعنوان مدیر اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران معرفی شدند بیان داشتند کار در موقوفات با توجه به وجه امانتداری آن دشوار بوده و باید نیات واقفین را اجرا نمود .
در ادامه نیز مهندس سهیل بیگدلی مدیر عامل محترم بنیاد ضمن تشکر از حاضرین و خدمات جناب آقای مهندس علاقه بندان بیان داشتند :
با توجه به تغییرات مدیریتی صورت گرفته در سطح سازمان اوقاف برنامه ها و خواسته های مدیران نیز تغییر نموده است.
استان تهران از نظر موقوفات یکی از ثروتمندترین استان ها می باشد و باید با مدیریت قوی و بهره وری و ساماندهی این اطلاعات از این موقوفات بهترین بهره برداری را نمود .
همچنین تعامل با اداره کل اوقاف استان تهران باید به نحو احسن انجام شود ، توجه به کیفیت ساخت پروژه ها ، رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل ها ، مستند سازی مدرک و همچنین توجه به برنامه و بودجه باید در الویت باشد و از کلیه همکاران خواستند تا جناب آقای مهندس زارع را در این مسیر یاری نمایند .

۱۳۹۸/۸/۱۱