جلسه شورای معاونین
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با توجه به دعوتنامه ارسال شده برای معاونین محترم بنیاد جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی در سالن جلسات برگزار شد .
در این جلسه که با قرائت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز شد هر یک از معاونین بنیاد مسائل تحت مدیریت خود را خدمت مدیرعامل محترم بنیاد ارائه نمودند .
در ادامه نیز جناب آقای مهندس بیگدلی مدیرعامل بنیاد نقطه نظرات کاربردی و فنی خود را برای بهبود و تسریع در برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمانی بنیاد بیان داشتند.

۱۳۹۸/۸/۱۱