بازدید
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور:باحضور جناب آقای هوشیار معاون محترم توسعه مدیریت، پشتیبانی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه ، جناب آقای بیگدلی مدیر عامل بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور و معاون محترم حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه ، مدیر کل محترم اوقاف و امور خیریه استان گلستان و مدیر پروژه های استان گلستان از بزرگترین باغ موقوفه کشور بازدید به عمل آوردند.
۱۳۹۹/۲/۱۰