جلسه
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور : با توجه به شیوع ویروس کرونا جلسه سالانه بنیاد با موضوع هم اندیشی مدیران استانی و ستادی بنیاد و تعیین سیاست ها و رویداد های جاری با حضور کلیه ی مدیران پروژه های بنیاد در استان ها ، معاونت ها و مدیران ستادی، مدیر عامل بنیاد جناب آقای مهندس بیگدلی و جناب آقای دکتر رمضانی نائب رئیس و عضو هیئت امناء بنیاد در  محل سالن جلسات سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار گردید. 
۱۳۹۹/۴/۷