بازدید از پروژه ها

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور:مدیر عامل محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور به همراه معاون محترم اداری و مالی  مورخ 99/8/21 بازدیدی از مجموعه گیاهان دارویی کاسیا با تولید بیش از 27 نوع از، انواع محصولات گیاهی شامل دمنوش های گیاهی و انواع نشاء گیاهان دارویی به عمل آورند. همچنین ایشان از مجموعه گاوداری که جزو برترین گاوداری های سطح استان میباشد بازدید به عمل آورده و طی جلسه به بررسی نقطه نظرات پرداختند.  این مجموعه شامل 814 راس گاو ( 269 گاو شیری) که در ماه حدود 295 تن شیر و در سال حدود 80 تن گوشت به بازار عرضه میگردد.


۱۳۹۹/۸/۲۴