بازدید

روز چهارشنبه مورخ 1400/6/10 جناب مهندس بیگدلی مدیرعامل بنیاد به همراه دکتر حاجیان مشاور اقتصادی و همچنین جناب مهندس نجفی معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی در جلسه ای در محل فرمانداری شهرستان دامغان با حضور فرماندار شهرستان جناب مهندس بندرآبادی و همچنین دکتر علیزاده نماینده مجلس شورای اسلامی حضور به هم رسانیدند. در ابتدای این جلسه مدیر عامل بنیاد نسبت به شرح اقدامات سرمایه گذاری بنیاد در سطح کشور و استان سمنان با محوریت تحقق تولید و اشتغال زایی در بخش کشاورزی و دامپروری پرداختند. در ادامه مهندس هروی مدیر پروژه های استان سمنان درخصوص شرح برنامه های مزرعه دام سبز دامغان، اهداف و همچنین فعالیت های اجرا شده و نیروی انسانی مشغول به کار شده گزارشی ارائه نمودند. جناب دکتر حاجیان و همچنین جناب مهندس نجفی با توجه به برنامه های اقتصادی کلان بنیاد و ارائه آن خواستار رفع موانع اجرایی و تسهیل در امور اخذ مجوزها شدند. در این جلسه که ریاست ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور منابع آب های زیرزمین و همچنین معاون عمرانی فرماندار حضور داشتند درخصوص مشکلات و موانع اجرایی بحث و تبادل نظر گردید. فرماندار دامغان ضمن بررسی جوانب انجام سرمایه گذاری بنیاد در آن شهرستان، دستورات مقتضی جهت تسریع و رفع موانع را صادر نمودند. همچنین دکتر علیزاده ضمن حمایت از انجام سرمایه گذاری به عنوان دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس بیان داشتند جهت انجام سرمایه گذاری آمادگی همه جانبه برای رفع موانع را دارند.

در ادامه سفر یک روزه مدیر عامل بنیاد، ایشان به همراه هیئت همراه از مزرعه متعلق به بنیاد نیز بازدید و از چگونگی فعالیت های انجام اطلاع حاصل نمودند.


۱۴۰۰/۶/۱۰