فراخوان
بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور قصد جذب سرمایه گذار در آب گرم سیرچ کرمان را دارد .لذا به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند جهت دریافت فایل از طریق لینک ذیل اقدام و پس از تکمیل آن را به ایمیل درج شده در آگهی فراخوان ارسال نمائید.
 
 

۱۴۰۰/۸/۱۰