اخبار
جلسه با کارکنان فنی بنیاد
با حضور مدیرعامل بناد توسعه و عمران موقوفات کشور
۱۳۹۸/۵/۵ ادامه مطلب
رصد پروژه های استان مازندران
معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی سازمان اوقاف و مدیر عامل بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور از پروژه های عمرانی شهرستان بهشهر بازدید بعمل آوردند
۱۳۹۸/۵/۳ ادامه مطلب
رصد پروژه ها
بازدید پروژه های بنیاد در مشهد
۱۳۹۸/۴/۲۶ ادامه مطلب
موقوفه میرسعداله ایلخانی
بازدید از بزرگترین باغ موقوفه یکپارچه کشوردر استان گلستان
۱۳۹۸/۴/۱۹ ادامه مطلب
رصد پروژه ها
بازدید پروژه های بنیاد در بازار تهران
۱۳۹۸/۴/۱۸ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »