اخبار
بازدید مدیرعامل محترم بنیاد
حضور در شورای اداری اوقاف استان مازندران
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ادامه مطلب
22 بهمن
حضور آگاهی بخش و عزت آفرین
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ادامه مطلب
بازدید از پروژه ها
بازدید پروژه های بنیاد در شهرری
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ادامه مطلب
ساخت مسجد
مسجدموقوفه محمد علی ناصری
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ادامه مطلب
رصد پروژه ها
رصد پروژه های استان فارس
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »