اخبار
تبریک نیمه شعبان
ای منتظران گنج نهان می آید
۱۳۹۸/۱/۳۱ ادامه مطلب
رصد پروژه ها
بازدید پروژه های بنیاد در استان قم
۱۳۹۸/۱/۲۸ ادامه مطلب
#سیل – مهربانی
کمک رسانی به منطق سیل زده
۱۳۹۸/۱/۲۸ ادامه مطلب
جلسه ای برای پروژه ها استان تهران
باحضور مدیرکل اوقاف استان تهران در بنیاد
۱۳۹۸/۱/۲۷ ادامه مطلب
نشست کاری
باحضور مدیرکل اوقاف استان همدان
۱۳۹۸/۱/۲۴ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »