اخبار
جلسه ای کاری
باحضور مدیرکل اوقاف استان قم در بنیاد
۱۳۹۸/۶/۱۰ ادامه مطلب
برگزاری جلسه هیئت امنای بنیاد
تغییرات در ترکیب اعضای هیئت امنای بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور
۱۳۹۸/۶/۱۱ ادامه مطلب
جلسه
با حضور اعضای جدید هیات مدیره بنیاد برگزار شد
۱۳۹۸/۶/۴ ادامه مطلب
بزرگترین باغ موقوفه یکپارچه کشور
بازدید آیت اله اعرافی از باغ موقوفه در استان گلستان
۱۳۹۸/۵/۲۰ ادامه مطلب
جلسه برای بررسی پروژه های مازندران
با حضور معاون محترم توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف
۱۳۹۸/۵/۱۶ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »