اخبار
تلاش برای احیا و آبادنی موقوفات ادامه دارد
پروژه های در دست اجرای استان یزد
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ادامه مطلب
استان اصفهان
بازدید مدیرعامل محترم بنیاد
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ادامه مطلب
حضور مدیرکل اوقاف استان تهران در بنیاد
جلسه ای برای پروژه ها استان تهران
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ادامه مطلب
بازدید مدیرعامل بنیاد
پروژه عمیدی نوری استان تهران مورد رصد قرار گرفت
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ادامه مطلب
تلاش بی وقفه برای احیا و آبادنی موقوفات
پروژه های در دست اجرا در استان فارس
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »