اخبار
رصد پروژه ها
رصد پروژه ها استان مازندران
۱۳۹۸/۷/۱۷ ادامه مطلب
جلسه ای کاری
باحضور مدیرکل اوقاف استان یزد در بنیاد
۱۳۹۸/۷/۸ ادامه مطلب
جلسه هیئت امنای بنیاد
با حضور اعضای هیات مدیره بنیاد برگزار شد
۱۳۹۸/۷/۶ ادامه مطلب
بررسی پتانسیل معدنی و پروژه های موقوفات تهران
با حضور معاون توسعه سازمان اوقاف
۱۳۹۸/۶/۲۷ ادامه مطلب
جلسه
جلسه با کارکنان فنی بنیاد
۱۳۹۸/۶/۲۴ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »