اخبار
همزمان با هفته وقف
پایانی خوش برای یک پروژه
۱۳۹۸/۸/۶ ادامه مطلب
رصد پروژه های استان گلستان
بازدید دکتر خاموشی ریاست سازمان اوقاف از اقدامات بنیاد
۱۳۹۸/۷/۱۸ ادامه مطلب
رصد پروژه ها
رصد پروژه ها استان مازندران
۱۳۹۸/۷/۱۷ ادامه مطلب
جلسه ای کاری
باحضور مدیرکل اوقاف استان یزد در بنیاد
۱۳۹۸/۷/۸ ادامه مطلب
جلسه هیئت امنای بنیاد
با حضور اعضای هیات مدیره بنیاد برگزار شد
۱۳۹۸/۷/۶ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »