اخبار
آیین معارفه
طی جلسه ای جناب آقای غلامرضا شمسی بعنوان جانشین معاونت اداری مالی بنیاد منصوب شد
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ادامه مطلب
گزارش تفصیلی از معادن
استیفای منافع موقوفات با شناسایی پتانسیل های معدنی در موقوفات
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ادامه مطلب
جلسه
جلسه با مدیرعامل شرکت پیشگامان ماندگار
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ادامه مطلب
با حضور مهندس سهیل بیگدلی برگزار شد
اولین جلسه شورای معاونین بنیاد
۱۳۹۷/۱۰/۹ ادامه مطلب
روند اجرای پروژه های استان قم
ادامه عملیات احداث مجتمع گردشگری و خدماتی نور استان قم
۱۳۹۷/۱۰/۹ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »