اخبار
همایش
با حضور مدیران پروژه استان ها و معاونین بنیاد برگزار شد
۱۳۹۸/۹/۲ ادامه مطلب
جلسه
با حضور اعضای هیات مدیره بنیاد برگزار شد
۱۳۹۸/۸/۲۵ ادامه مطلب
جلسه مشترک
حضور در اوقاف استان همدان
۱۳۹۸/۸/۲۲ ادامه مطلب
جلسه
با حضور اعضای مجمع بنیاد برگزار شد
۱۳۹۸/۸/۲۰ ادامه مطلب
فراخوان
جذب طرح های سرمایه گذاری
۱۳۹۸/۷/۳۰ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »