اخبار
جلسه ای برای پروژه ها استان تهران
باحضور مدیرکل اوقاف استان تهران در بنیاد
۱۳۹۸/۱/۲۷ ادامه مطلب
نشست کاری
باحضور مدیرکل اوقاف استان همدان
۱۳۹۸/۱/۲۴ ادامه مطلب
رصد پروژه ها
بازدید پروژه های بنیاد در شمال تهران
۱۳۹۸/۱/۲۲ ادامه مطلب
رصد پروژه ها
بازدید از معدن سنگ آهن سقز
۱۳۹۸/۱/۲۱ ادامه مطلب
# من- یک- سپاهی‌ام
پاسداری یک فرهنگ است.
۱۳۹۸/۱/۲۰ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »