آیین تکریم و معارفه مدیرعامل بنیاد

با توجه به برگزاری جلسه شورای معاونین بنیاد که با حضور قائم مقام محترم بنیاد جناب آقای مهندس عابد در محل سالن جلسات بنیاد تشکیل شد پس از قرائت کلام ا... مجید ، جناب آقای مهندس جعفری ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در زمان تصدی ایشان در مورد بازنگری در برنامه و بودجه و پرداخت دیون و بدهی ها و همچنین تعریف پروژه های جدید از همکاری کلیه معاونین و مدیران و کارکنان بنیاد که در این مدت با ایشان همراهی داشتند تقدیر و تشکر نمودند .

سپس جناب آقای مهندس عابد قائم مقام محترم سازمان اوقاف و امورخیریه ضمن تشکر از اقدامات صورت پذیرفته در بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور به بیان مطالبی در خصوص حفظ امانت موقوفات و تشویق برای کارجهادی و در راه رضای خدا بیاناتی ارائه داشتند و در ادامه نیز ضمن تشکر از زحمات جناب آقای مهندس جعفری ،طی حکمی از سوی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه جناب آقای سید عیسی هاشمی حیدری را بعنوان سرپرست بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور معرفی و برای ایشان نیز آرزوی موفقیت در این پست را نمودند .۱۳۹۷/۷/۲۵