پروژه ای در استان هرمزگان
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه 22 بهمن در بندرعباس بوده که مساحت عرصه آن 950 متر مربع می باشد و کاربری آن تجاری و اداری است و تا کنون این پروژه 91 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در حال حاضر نیز در مرحله اجرای نما و نازک کاری می باشد .

۱۳۹۷/۱۰/۱۹