حلول ماه رجب
از روشنی طلعت رخشنده باقر
شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر
در اوّل ماه رجب از مشرق اعجاز
گردید عیان ماه تمام از رخ باقر.


ولادت امام محمدباقر (ع) مبارك باد

۱۳۹۷/۱۲/۱۷