خبرهایی از استان کرمان
همزمان با حضور مدیرعامل محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی و معاون اداری مالی بنیاد جناب آقای شمسی در استان کرمان و معارفه آقای سجاد افشاری پور بعنوان سرپرست موسسه اجرایی بنیاد در استان کرمان و بازدید از پروژه های در دست اجرا در سطح استان کرمان،ضمن حضور در استانداری کرمان دیدارو جلسه ای نیز با استاندار محترم کرمان جناب آقای فدائی داشتند .
این جلسه که با حضور استاندار کرمان آقای دکتر محمد جواد فدائی و مدیرعامل بنیاد توسعه وعمران موقوفات کشور آقای مهندس سهیل بیگدلی و جمعی از مدیران استان کرمان تشکیل شده بود، زمینه های سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری، دامپروری و اقتصاد دانش بنیان استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور، دکتر محمد جواد فدائی در این جلسه ضمن اشاره به سرمایه عظیم موقوفات گفت :
کرمان از حیث وقف عام رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است و سرمایه گذاری بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور می تواند به ایجاد اشتغال در سطح استان کمک کند .
مدیر عامل بنیاد توسعه موقوفات کشور جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی نیز در این جلسه با اشاره به حوزه فعالیت این بنیاد گفت: بنیاد به عنوان بازوی اجرایی سازمان اوقاف و امور خیریه در طی سالیان گذشته حدود 25 میلیارد تومان در استان کرمان سرمایه گذاری کرده است و تاکنون تنها سه میلیارد تومان از این میزان برگشت داشته است.
سهیل بیگدلی با تأکید بر اولویت های سرمایه گذاری سازمان اوقاف تصریح کرد: رویکرد سازمان در سرمایه گذاری ها نگاه صرفا اقتصادی مطرح نیست بلکه توجه به ایجاد اشتغال، احیای موقوفات، حوزه خدمات، کشاورزی و دامپروری و حوزه های دانش بنیان است.
وی با اشاره به سرمایه گذاری سازمان اوقاف در حوزه گردشگری در استان کرمان اظهار داشت : با سرمایه گذاری بنیاد در باغ فتح آباد و خانه حاج آقا علی در رفسنجان، خوشبختانه این میراث فرهنگی و تاریخی احیا شدند. همچنین تاکنون حدود 7 میلیارد تومان در زمینه بازسازی میدان مشتاق کرمان هزینه کرده ایم.
همچنین مقرر شد زمینه های سرمایه گذاری بنیاد در حوزه های گردشگری، کشت گلخانه ای و دامپروری بررسی و کمیته مشترکی مرکب از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق بازرگانی و اداره کل امور اقتصادی استانداری، در خصوص تکمیل زنجیره گردشگری استان، طرح های توجیهی اقتصادی را به بنیاد توسعه موقوفات ارائه کنند.

۱۳۹۷/۱۲/۲۱