با حضور مهندس سهیل بیگدلی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور همزمان با حضور مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس بیگدلی و بازدید از موسسه اجرایی استان تهران و شرکت در جلسه شورای اداری مراسم تکریم و معارفه مدیر موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران نیز برگزار شد .
در این مراسم که با حضور معاونین ستاد بنیاد و موسسه اجرایی برگزار شد ضمن تجلیل از زحمات مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر سابق در زمان تصدی ایشان در این مسئولیت ، مهندس امیر محمد علاقه بندان به عنوان سرپرست موسسه اجرایی بنیاد استان تهران معرفی شد.

۱۳۹۸/۱/۱۸