رصد پروژه ها
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی ضمن عزیمت به استان کردستان ضمن بازدید سایت و محوطه معدن سنگ آهن سقز از نزدیک در جریان روند برداشت محصول از این معدن قرار گرفتند .
همچنین در ادامه این بازدید که رئیس اداره اوقاف شهرستان سقز جناب آقای امجدی نیز حضور داشتند گزارشی از روند اجرای این پروژه توسط ناظر بنیاد و بهره بردار به مدیرعامل محترم بنیاد مهندس بیگدلی ارائه شد و ایشان نیز نقطه نظرات کاربردی و فنی خود را برای بهبود عملیات اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی بنیاد در این معدن ارائه نمودند .

۱۳۹۸/۱/۲۱