جلسه ای برای پروژه ها استان تهران
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور جناب آقای عبدالهی مدیرکل محترم اوقاف استان تهران ، حجت الاسلام صادقی رئیس اداره شهرری ، آقای ضیائی رئیس اداره شمیران ، دکتر رمضانی مشاور عالی مدیرعامل محترم بنیاد ، آقای علاقه بندان سرپرست موسسه اجرائی بنیاد استان تهران و برخی از معاونین و مدیران اداره کل ضمن حضور در بنیاد و دیدار با مدیر عامل بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی در جلسه ای که در محل سالن جلسات بنیاد تشکیل شده بود شرکت نمودند .
در این جلسه که در خصوص بررسی پروژه های سطح شهر تهران برگزار شد در ابتدای جناب آقای مهندس بیگدلی مدیرعامل محترم بنیاد ضمن خوش آمدگویی به میهمانان و حاضرین ابراز داشتند : با یاری خداوند این جلسه باعث تعامل و همکاری بهتر بین بنیاد و اوقاف استان خواهد شد .
آقای عبدالهی مدیر کل اوقاف تهران نیز ضمن بیان نکاتی در خصوص نحوه سرمایه گذاری در موقوفات گفت :
فراخوان برای جذب سرمایه گذار باید زمانی باشد که طرح های ما برای پروژه کاملاً آماده باشد و بعد از آن از سرمایه گذاران برای شرکت در مناقصه دعوت شود و قبل از واگذاری پروژه باید حتماً توانایی مالی سرمایه گذار بررسی شود ، نگاهمان به سرمایه گذاری در پروژه ها باید عوض شود و صرفه و صلاح موقوفات را در نظر داشته باشیم .
در ادامه سهیل بیگدلی مدیرعامل بنیاد نیز گفت :
هدف ما تصمیم گیری درست برای مسائل طرح شده در این جلسه می باشد و باید بهترین راه کار را برای برون رفت از مشکلات پروژه ها انتخاب کنیم ،البته این مشکلات اغلب ناشی از آن است که زمین های اوقافی و واگذار شده برای سرمایه گذاری دارای مشکل و معارض است که باید سعی شود این مشکلات در اسرع وقت حل شود و قبل از عقد قرارداد با سرمایه گذاران تشریفات مناقصه به درستی بررسی شود و مسیر سرمایه گذاری و فرآیند آن نیز به طور کامل مشخص شود تا سرمایه گذاری انجام شده باعث بهبود و به ثمر نشستن موقوفات شود .
در ادامه این جلسه گزارشی از پروژه ها استان تهران توسط کارکنان فنی موسسه اجرایی بنیاد به مدیرعامل محترم بنیاد مهندس بیگدلی و جناب آقای عبدالهی مدیرکل محترم اوقاف استان تهران و حاضرین در جلسه ارائه شد و پس از جمعبندی ، تصمیمات لازم در خصوص پروژه های مطرح شده در این جلسه گرفته شد .

۱۳۹۸/۱/۲۷