رصد پروژه ها
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با توجه به هماهنگی صورت گرفته صبح روز چهارشنبه مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی به همراه جناب آقای مهندس سجده معاون فنی بنیاد ضمن عزیمت به استان قم و حضور در دفتر این موسسه ازپروژه های این استان بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه ها قرار گرفتند .
در ادامه این بازدید گزارشی از روند اجرایی این پروژه ها توسط مدیر موسسه اجرایی بنیاد استان قم جناب آقای مهندس فروتن به مدیرعامل محترم بنیاد مهندس بیگدلی ارائه شد .
همچنین مهندس بیگدلی مدیرعامل بنیاد نیز نقطه نظرات کاربردی و فنی خود را برای بهبود و تسریع در عملیات اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی بنیاد در این پروژه ها ارائه نمودند .

۱۳۹۸/۱/۲۸