تبریک نیمه شعبان
سلام بر آل یاسین، سلام بر مهدی امتها و جامع تمام کلمات وحی الهی
سلام بر آنکه شمشیر برکشیده و ماه تابان و نور درخشان است
سلام بر آفتاب شب ظلمانی جهان و قرص ماه ایمان
سلام بر بهار مردمان و نشاط آفرین روزگار

*************
میلاد مهدی(عج)، تصنیف سرخ ترانه های انتظار،
بر عموم مسلمین جهان مبارک باد

۱۳۹۸/۱/۳۱