با حضور مدیرکل اوقاف استان تهران در بنیاد
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با توجه به هماهنگی صورت گرفته ادامه بررسی پروژه های استان تهران دستورکار جلسه امروز بود.
این جلسه با حضور مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی ، جناب آقای عبدالهی مدیرکل محترم اوقاف استان تهران و سایر معاونین و مدیران بنیاد و اوقاف در محل سالن جلسات این بنیاد برگزار شد .
در این جلسه ابتدا گزارشی از روند اجرایی چند پروژه مدنظر در استان تهران توسط کارکنان فنی موسسه اجرایی بنیاد استان تهران به حاضرین در جلسه ارائه شد .
در ادامه نیز مدیرعامل محترم بنیاد مهندس بیگدلی و جناب آقای عبدالهی مدیرکل محترم اوقاف استان تهران نقطه نظرات کاربردی و فنی خود را برای بهبود و تسریع در عملیات اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی در این پروژه ها ارائه نمودند
۱۳۹۸/۲/۱۰