رصد پروژه ها
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور صبح روز دوشنبه با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی به همراه جناب آقای مهندس سجده معاون فنی بنیاد و جناب آقای شمسی معاون اداری مالی بنیاد ضمن عزیمت به استان هرمزگان و حضور در دفتر اجرایی این استان و دیدار با کارکنان آن مجموعه از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه های این استان قرار گرفتند .
در ادامه ضمن بازدید میدانی از پروژه ها گزارشی از روند اجرایی پروژه ها توسط مدیر موسسه اجرایی بنیاد استان هرمزگان جناب آقای مهندس کریم زاه به مدیرعامل محترم بنیاد ارائه شد .
همچنین مهندس بیگدلی مدیرعامل بنیاد نیز نقطه نظرات کاربردی و فنی خود را برای بهبود و تسریع در عملیات اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی بنیاد در پروژه های این استان ارائه نمودند .

۱۳۹۸/۲/۱۸