رصد پروژه ها استان یزد
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی به همراه جناب آقای شمسی معاون اداری مالی بنیاد و همچنین جناب آقای مهندس سجده معاون فنی بنیاد ضمن عزیمت به استان یزد و حضور در دفتر اجرایی این استان و دیدار با کارکنان آن مجموعه از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه های این استان قرار گرفتند .
در ادامه ضمن بازدید میدانی از پروژه های این استان  شامل :
پروژه بی بی تحیه ، پروژه خدماتی رشید جمشید، پروژه 32 واحدی سایه، پروژه 44 واحدی ابریشم، مجتمع خدماتی رفاهی و پمپ بنزین بقعه شیخ سلطان ، پروژه ساختمان پزشکان و پروژه هتل سنتی موقوفه زرگران ، گزارشی از روند اجرایی این پروژه ها توسط مدیر موسسه اجرایی بنیاد استان یزد جناب آقای مهدیان به مدیرعامل محترم بنیاد ارائه شد .
همچنین مهندس بیگدلی مدیرعامل بنیاد نیز نقطه نظرات کاربردی و فنی خود را برای بهبود و تسریع در عملیات اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی بنیاد در پروژه های این استان ارائه نمودند .

۱۳۹۸/۲/۲۵