تبریک میلاد امام حسن(ع)
میلاد حسن سبط رسول اسـت امشب
تبریک بـه زهرای بتول اسـت امشب
شادند محمد و علی زین مولود
خوش باش دعای ما قبول اسـت امشب
در کاخ نزول وحی قرآن آمد
با آیه نور نور یزدان آمد
از فاطمه و ساقی کوثر پسری
با نور محمدی نمایان آمد
فرارسیدن میلاد ان حضرت بر همه ی شیعیان مبارک باد

۱۳۹۸/۲/۳۰