بازاریابی در کشور همسایه
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشوربا توجه به هماهنگی صورت پدیرفته آقای محمد صادق پورقاسم مسئول پروژه های بنیاد در استان گلستان به منظور بازاریابی و صادرات میوه باغ موقوفه ۳۶۵هکتاری میر سعدالله ایلخانی شهرستان آزادشهر ضمن عزیمت به اقلیم کردستان عراق و حضور در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران ، جلسه ای با سرمایه گزاران و تجار این اقلیم با حضور سرکنسول ایران و رایزن اقتصادی سرکنسولگری و رییس اتاق بازرگانی این اقلیم در محل اتاق بازرگانی اقلیم کردستان عراق در اربیل برگزار نمودند تا در آینده ای نزدیک زمینه صادرات محصولات باغی این موقوفه فراهم گردد .

۱۳۹۸/۳/۲۹