جلسه
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با توجه به هماهنگی صورت گرفته کارکنان معاونت فنی بنیاد در جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور جناب آقای مهندس بیگدلی و جناب آقای دکتر رمضانی عضو هیات مدیره بنیاد و جناب آقای مهندس سجده معاون فنی بنیاد و جناب آقای شمسی معاون اداری و مالی بنیاد تشکیل شده بود شرکت نمودند.
ابتدا مهندس بیگدلی به سیاست های جدید رییس محترم سازمان اوقاف حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاموشی اشاره داشتند و هدف گذاری ایشان را کار بصورت رقابتی اعلام نمود و بیان داشت :
در نظارت بر پروژه ها باید به صورت نظام مند حرکت نمود و اشکالات پروژه ها در جایی مانند چک لیست شود ثبت شود تا هروقت به آن پروژه مراجعه شد قبل و بعد از بازدید چک لیست کنترل و تکمیل شود .
فرآیندها نیز باید بصورت مرحله به مرحله تهیه و در اختیار مسئول اجرای پروژه قرار گیرد و معاونت فنی نیز باید بعنوان ناظرعالی در پروژه ها بوده و به بررسی کیفیت پروژه ها بپردازد .
در ادامه نیز مسائل و مشکلات توسط همکاران فنی به حضور مدیرعامل محترم ارائه شد و مقرر شد برای بررسی مسائل و پیشبرد اهداف سازمانی بنیاد این جلسات بصورت دوره ای و منظم برگزار شود .

۱۳۹۸/۶/۲۴