جلسه
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با توجه به هماهنگی صورت گرفته جلسه مجمع بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور برگزار شد .
این جلسه با حضور نماینده محترم ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف حجت الاسلام دکتر خاموشی ، مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی ، جناب آقای هوشیار معاون توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف، جناب آقای اسماعیلی حسابرس ویژه سازمان اوقاف،جناب آقای دکتر مهدی پندار معاون بهره وری سازمان اوقاف ، جناب آقای شمسی معاون اداری مالی بنیاد و نمایندگان موسه حسابرسی مفید راهبر در محل سالن جلسات سازمان اوقاف برگزار گردید .
در ابتدای جلسه گزارش مقبول حسابرسی بنیاد توسط نماینده موسسه حسابرسی مفید راهبر قرائت شد و در ادامه نیز سایر موارد و اقدامات انجام شده توسط مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی به حاضرین در جلسه ارائه شد .
در ادامه نیز اعضای حاضر در جلسه نیز برای بهبود روند اجرایی در پروژه های در دست اجرای بنیاد و سایر مسائل مربوط به بحث و بررسی پرداختند و هر یک از اعضا نقطه نظرات کاربردی خود را برای بهبود و پیشبرد اهداف سازمان اوقاف و بنیاد ارائه نمودند .

۱۳۹۸/۸/۲۰