جلسه مشترک
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی که به همراه جناب آقای مهندس سجده معاون فنی بنیاد به استان همدان عزیمت نموده بودند ضمن حضور در اداره کل اوقاف استان همدان و دیدار با مدیر کل اوقاف استان حجت الاسلام زین العابدین در جلسه ای که در دفتر مدیر کل با حضور معاونین آن اداره کل تشکیل شده بود شرکت نمودند.
در این جلسه مدیرعامل بنیاد آقای مهندس سهیل بیگدلی ضمن استماع صحبت های مدیرکل اوقاف استان در جریان امور پروژه های این استان قرار گرفتند و ضمن بررسی مسائل مشترک ایشان نقطه نظرات و پیشنهاداتی برای رفع ایرادات و تسریع در امور اجرایی پروژه های این استان ارائه نمودند .

۱۳۹۸/۸/۲۲