جلسه
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با توجه به هماهنگی صورت گرفته جلسه هیات مدیره بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور صبح امروز برگزار شد .
این جلسه با حضور مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی ،جناب آقای دکتر مهدی پندار معاون بهره وری سازمان اوقاف ،جناب آقای دکتر رمضانی مشاور عالی مدیرعامل و عضو هیات مدیره بنیاد و جناب آقای شمسی معاون اداری مالی بنیاد در محل سالن جلسات بنیاد برگزار گردید .
در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده و روند اجرایی چند پروژه توسط مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی به حاضرین در جلسه ارائه شد .
در ادامه نیز برای بهبود روند اجرایی در برخی از پروژه های در دست اجرای بنیاد هر یک از اعضا نقطه نظرات کاربردی و فنی خود را ارائه نمودند .

۱۳۹۸/۸/۲۵