جلسه
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور، مدیر عامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی که به همراه جناب آقای غلامرضا شمسی معاون محترم اداری و مالی و جناب آقای علی حسین زاده معاون محترم حقوقی بنیاد به استان مازنداران عزیمت نموده اند، ضمن حضور در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران و دیدار با مدیر کل اوقاف استان حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حیدری در جلسه ای که در دفتر مدیر کل با حضور معاونین آن اداره کل تشکیل شده بود شرکت نمودند. 
در این جلسه مدیر عامل بنیاد آقای مهندس سهیل بیگدلی ضمن استماع صحبت های مدیر کل استان در جریان امور پروژه های این استان قرار گرفتند و ضمن بررسی مسائل مشترک ایشان نقطه نظرات و رفع ایرادات و تسریع در امور اجرایی پروژه های استان را ارائه نمودند. 

۱۳۹۸/۱۱/۱۵