آموزش
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور:
طی برگزاری کلاسهای آموزشی استاندارد های حسابرسی و صورتهای مالی به مسئولین مالی، استانهای سراسر کشور گواهینامه آموزشی شرکت در دوره  اعطا گردید. 

۱۳۹۸/۱۱/۲۹