بازدید
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور: جناب آقای هوشیار معاون محترم  توسعه مدیریت، پشتیبانی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه، جناب اقای بیگدلی مدیر عامل محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور ، مدیر کل محترم اداره اوقاف و امور خیریه استان گلستان و مدیر محترم پروژه های استان گلستان از آغاز عملیات اجرایی پروژه حاج آقا بابا 2 بازدید به عمل آوردند.
۱۳۹۹/۲/۱۰