رزمایش
شهر الرمضان الذی انزله فیه القرآن
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور: ضمن گرامیداشت ماه مبارک رمضان و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری با کمک و همیاری همکاران و مجموعه بنیاد تعداد 67 بسته مواد غذایی تهیه و بین خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت توزیع گردید. 

۱۳۹۹/۲/۲۳