بازدید از پروژه
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور:باحضور معاون محترم توسعه مدیریت، پشتیبانی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه ، مدیر عامل محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور جناب آقای بیگدلی و معاون محترم اداری و مالی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور  از پروژه تجاری مروارید شهر ری بازدید به عمل آوردند.
۱۳۹۹/۳/۱۹