جلسه

در راستای هماهنگی و اقدام مؤثر و عملکرد بهینه فی مابین ستاد بنیاد و استانها در انجام بهتر امورات و مأموریتها دومین جلسه مشترک ویدئو کنفرانس (باتوجه به رعایت پروتکل های بهداشتی) در محل سالن جلسات سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور ریاست محترم سازمان اوقاف و امور خیریه، اعضاء محترم هیئت امناء بنیاد، مدیر عامل، معاونتها و مدیران ستادی و استانی در روز شنبه مورخ 11/11/99 برگزار گردید.

در این جلسه مدیران پروژه های استانی نسبت به ارائه گزارش عملکرد 10 ماهه بنیاد در استانها و طرح مشکلات فی مابین خود و ستاد اقدام و بسیاری از مشکلات فی مابین مرتفع و یا مقرر گردید نسبت به رفع آنها اقدام لازم بعمل آید در ادامه این جلسه مدیر عامل محترم بنیاد ضمن خسته نباشید به کلیه مدیران پروژه ها و معاونت ها بیان داشتند باتوجه به اوضاع اقتصادی موجود همچنین شرایط سخت معیشتی و تحریم های ظالمانه، وظایف سنگینی به ما داده شده است و شرایط سختی را تحمل میکنیم که انشالله به خوبی کلیه وظایف محوله را باتوجه به شعار سال به ثمر برسانیم. در همین راستا به چند مورد از اقدامات انجام شده اشاره نمودند: راه اندازی کشت و صنعت دامغان، توسعه کشت و صنعت اراک، مجموعه کشت و صنعت فارس دو شرکت انفاق و پیشگامان راه اندازی شرکت اطهر آب شیراز نیز انشاالله تا 22 بهمن نسبت به افتتاح  آن با همکاری مدیران و معاونت های بنیاد اقدام خواهد شد.

 ایشان درخصوص حل و فصل بسیاری از پروژه های سنواتی و مشکلات عدیده در این خصوص که  با درایت و تخصص مدیران ستادی به نتیجه رسیده، در حوزه حقوقی با سیاستها و رویکرد جدید مدیریتی و تلاش همه جانبه و بی شائبه آن واحد تعداد پرونده های مطروحه در مراجع قضائی از 110 پرونده به 20 پرنوده جاری کاهش یافته که جا دارد از همه همکاران تقدیر و تشکر را بعمل آورم.

 همچنین ریاست محترم سازمان اوقاف امور خیریه بیان داشتند که باتوجه به نام سال جهش تولید و شرایط تحریم که اکنون در آن هستیم تا هر میزان که میتوانیم باید به تولید کشور کمک کرده و همچنین باتوجه به زیر ساخت های بنیاد می بایست در احیاء رقبات کوچک و ساخت ساز در بافتهای فرسوده با استفاده از تسهیلات قانونی را مورد توجه قرارداده، ایشان از عملکرد بنیاد در پروژه های کشاورزی و تولیدی ابراز رضایت نموده و بیان داشتند که بنیاد می بایست از ساخت ساز به سمت تولید حرکت نماید.

و در پایان پیشنهادی در جهت بهبود هر چه بهتر این گونه جلسات فی مابین ارائه گردید.


۱۳۹۹/۱۱/۱۱