بازدید
جناب آقای احمد ظریف مدیرعامل محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور ضمن عزیمت به استان آذربایجان شرقی به همراه مهندس توفیقی مدیر دفتر اجرایی بنیاد در استان از پروژه های در دست اجرای آن مجموعه بازدید نمودند و نکاتی را برای پیشرفت سریعتر کارها با توجه به شرایط استان ارائه نمودند .
۱۳۹۶/۵/۱۶