آیین تکریم و معارفه
همزمان با جلسه شورای معاونین بنیاد طی حکمی توسط مدیرعامل محترم بنیاد جناب اقای مهندس سید عیسی هاشمی بعنوان معاون صنعت ،معدن و کشاورزی بنیاد منصوب شد و از تلاش های جناب آقای مهندس اسکندر سعیدی کیا مسئول سابق این معاونت تقدیر بعمل آمد و با توجه به تجارب ارزنده ایشان طی حکمی بعنوان مشاور عالی مدیرعامل بنیاد منصوب شدند .

۱۳۹۶/۸/۸