همایش
صبح امروز همایشی با حضور کلیه مدیران ستاد و موسسات بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در سالن همایش های هتل آرمان در مشهد مقدس برگزار شد .
در ابتدای این برنامه پس از قرائت کلام ا... مجید و ادای احترام به سرود ملی ایران جناب آقای مهندس ظریف مدیرعامل محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور ضمن عرض خوش آمدگویی و خیر مقدم به حضار در جلسه به بیان نکاتی مهم در خصوص شیوه نامه تعامل بنیاد با سازمان اوقاف پرداخت و نسبت به دقت بیشتر در مورد قراردادهای همکاری اشاره داشت وگفت باید به در این امر دقت زیادی داشته باشیم .
ظریف در ادامه به بیان نکاتی مدیریتی برای تسریع در امور اجرائی اشاره داشت و با توجه به نحوه سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه ها جریان نقدینگی را در یک بنگاه اقتصادی مانند خون در رگ های بدن انسان دانست .
سپس مدیران بنیاد ضمن ارائه گزارش های آماده شده و بعد از آن مدیران موسسات نیز نسبت به بیان دیدگاه ها و نظرات و سولات خود اقدام نموند .

۱۳۹۶/۱۰/۱۹