گرگان ـ انتهای خیابان شهید رجائی ـ روبروی کلانتری ـ اداره کل اوقاف و امور خیریه گلستان ـ طبقه اول ـ کد پستی 4913685445تلفن تماس: 32685545-017